Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Η σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία, οι ξεκάθαροι και υψηλοί στόχοι, η συνέπεια και η πίστη στη δημιουργία αποτελούν τους πυλώνες, στους οποίους θεμελιώθηκαν τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα.
 
Από τον Παιδικό Σταθμό μέχρι το Λύκειο και το International Baccalaureate, επιδιώκουμε την πολύπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια των μαθητών μας, μέσα από βιωματικά και πολιτιστικά προγράμματα, που μυούν τους μαθητές μας στην ιστορία και την παράδοση, διδάσκουν το σεβασμό στην εθνική κληρονομιά και το περιβάλλον και καλλιεργούν την ευαισθησία απέναντι στον άνθρωπο.
 
Ανεξάρτητα από τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, προσπαθούμε οι μαθητές μας να μάθουν να θέτουν φιλόδοξους στόχους και να μάχονται με σκληρή δουλειά, αξιοπρέπεια και αυτοπειθαρχία για την επίτευξή τους. Έτσι άλλωστε πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να φτιάξουν μία καλύτερη Ελλάδα.